Hizan Malmüdürlüğü

Resmi İnternet Sitesi

MERHABA

Hizan Malmüdürlüğü'nün görev alanına devlete ait taşınır ve taşınmaz malların yönetimi, yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesi, saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, Hazine'ye ait davalarla vergi, resim, harç vb. gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsili girmektedir.

 

Hedefimiz; yukarıda belirtilen görevleri şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı içerisinde yerine getirerek hizmet alanların ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.


İnternet sitemizde, 2007/4 Sayılı “Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu” na ilişkin Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen esas ve usullere göre hizmet sunulması amaç edinilmiş olup, bu kapsamda; sunulan bilgi ve hizmetlerin sade, işlevsel, doğru, anlaşılabilir, güncel, yararlı ve kolay erişilebilir olmasına özen gösterilmiştir. 

 

Sitemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, önerilerinizin daha iyi bir site hazırlamamızda yardımcı olacağı anlayışı içinde sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.


Mustafa ÖZDAL
Saymanlık Müdür Yrd.
Muhasebe Yetkilisi
Malmüdürü V.


© Hizan Malmüdürlüğü | 2010